El Consell d’Eivissa promourà un decreixement de les actuals 109.800 places turístiques de l’illa

El Consell d’Eivissa promourà un decreixement de les actuals 109.800 places turístiques de l’illa
10 ag. 2017

El Departament de Turisme del Consell d’Eivissa, que dirigeix el president, Vicent Torres, promourà un decreixement del sostre de places turístiques a l’illa, que actualment ha quedat fixat en un total de 109.800, incloent-hi els lloguers en habitatges i la borsa de places. El president ha donat al Departament la instrucció d’iniciar els treballs per a la redacció del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) de l’illa d’Eivissa, que serà el document de planificació i gestió del conjunt d’infraestructures, serveis, equipaments i activitats de caràcter turístic. El PIAT determinarà un nou sostre màxim de places turístiques que ha de tenir l’illa d’Eivissa, el qual el govern del Consell d’Eivissa considera que haurà de ser inferior a l’actual de 109.800.

Una vegada ha entrat en vigor la modificació de la Llei del Turisme de les Illes Balears, el total de places turístiques a l’illa d’Eivissa ha quedat repartit de la següent manera: 56.222 places hoteleres; 21.653 places en apartaments; 20.657 places en habitatges; 1.598 places en càmpings; 670 places en establiments rurals; 9.000 de la borsa de places.

L’anterior Llei turística, del 2012, no establia un sostre de places per als habitatges turístics, el que ha permès un creixement exponencial durant els últims anys, quedant finalment en 20.657. L’entrada en vigor de la nova Llei, el passat 1 d’agost, ha permès aturar el registre de noves places, ja que estableix una moratòria d’un any fins a la zonificació d’aquesta activitat i la seua inclusió dins del sostre de places turístiques.

A més, s’eliminen totes les excepcions fins ara existents: Des de l’1 d’agost, els hotels de 5 estrelles, els hotels de ciutat, els establiments d’allotjament de turisme rural, els habitatges comercialitzats per empreses d’estades turístiques, els allotjaments de turisme d’interior i tot una sèrie d’altres establiments han d’adquirir places a la borsa de places, el que suposa que per primera vegada, s’estableix un sostre real de places turístiques.

El servei d’inspecció intensifica el control sobre les places il·legals
També gràcies a l’entrada en vigor de la nova Llei, el Departament de Turisme ha intensificat el control sobre les activitats de lloguers turístics irregulars. La primera mesura ha estat iniciar una nova remesa de notificacions a comercialitzadors de lloguers de l’obligatorietat de mostrar el número de registre de l’activitat turística.

La nova llei declara responsables de les infraccions relacionades amb la comercialització d’estades turístiques a habitatges il·legals tant els propietaris dels immobles com els possibles explotadors i els comercialitzadors (a través de qualsevol tipus de suport).

A la vegada, la llei augmenta considerablement la sanció mínima per oferir un habitatge sense permís: la comercialització d’un habitatge sense la presentació de la declaració responsable implica una infracció greu amb multes entre 20.001 i 40.000 euros, tant per al propietari com per a l’explotador o el comercialitzador, i per cada habitatge que s’ofereix.

En el cas de les plataformes o d’altres titulars i explotadores dels canals de comercialització turística, la publicitat o promoció d’oferta il·legal implica sancions de fins a 400.000 euros.

Eivissa, 10 d’agost de 2017

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *