Grup PSOE Consell d’Eivissa: notícies destacades

Grup PSOE Consell d’Eivissa: notícies destacades
02 gen. 2018

1.050.000 euros a la millora de les instal·lacions esportives de Can Misses i dels camps de futbol de Jesús i es Puig d’en Valls

El president del Consell d’Eivissa, Vicent Torres, ha firmat els convenis de millora d’instal·lacions esportives amb els ajuntaments d’Eivissa i Santa Eulària des Riu, per uns imports de 599.847,82 i de 450.000 euros, respectivament. Amb aquest finançament, l’Ajuntament d’Eivissa podrà realitzar les obres per renovar el paviment de la pista d’atletisme del poliesportiu municipal de Can Misses (amb un pressupost de 350.252,54 €, IVA inclòs), i restaurar i impermeabilitzar les grades del lateral de l’estadi de Can Misses (amb un pressupost de 249.595,28). L’Ajuntament de Santa Eulària destinarà aquesta subvenció del Consell a les obres per substituir i millorar el paviment esportiu dels camps de futbol de Jesús i des Puig d’en Valls.

 

Informada favorablement la modificació del projecte bàsic del Parador de Turisme d’Eivissa

La Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic (CIOTUPHA) ha acordat informar favorablement sobre la modificació del projecte bàsic de rehabilitació del Castell i l’Almudaina d’Eivissa com a futur parador de turisme. En el seu acord, la CIOTUPHA estableix un total de tres prescripcions.

En primer lloc, que on es pretén implantar l’aparcament subterrani s’haurà de realitzar excavació arqueològica i aixecament en 3D del substrat rocós, un cop excavat i deslliurat de runam. Aquest aixecament 3D serà el model exacte a seguir en la reposició de la coberta geològica. Aquesta coberta haurà de ser rígida, no de roca descomposada.

En segon, condicionar l’eficàcia de l’informe al resultat de la valoració de les eventuals restes arqueològiques que puguin aparèixer, de conformitat amb la Llei de patrimoni històric de les Illes Balears, i amb el Reglament d’intervencions arqueològiques i paleontològiques de les Illes Balears, i en compliment de la prescripció establerta en 2010 per la mateixa CIOTUPHA en relació a aquest expedient.

Finalment, s’ha acordat que el projecte executiu global tant del parador com de l’aparcament haurà de tornar a ser estudiat i aprovat, si escau, per la CIOTUPHA, en aplicació d’allò establert a la Llei de patrimoni històric de les Illes Balears, sobre criteris d’intervenció en els béns d’interès cultural.

Millora de la carretera de Corona, del vial superior de l’E-20 a Can Sifre i de mig centenar de camins rurals

El Consell Executiu, ha acordat l’aprovació definitiva del projecte de millora del paviment i d’adequació de l’equipament vial dels dotze quilòmetres de la carretera que uneix Sant Rafel amb Santa Agnès de Corona (Ei-500), que tendrà un pressupost d’1.802.821,85 euros. El projecte inclou la neteja i retirada de vegetació dels marges en una amplada d’1,5 metres, incloent-hi la poda de pins que envaeixen la calçada, millora dels sistemes de contenció i seguretat, sanejament del ferm, pavimentació de tota la carretera i nova senyalització vertical i horitzontal. El Consell d’Eivissa destaca la necessitat de millorar les condicions d’aquesta carretera, que suporta un trànsit mitjà de 663 vehicles/dia i un 3% de vehicles pesants.

També s’ha aprovat, de forma inicial, el projecte de millora del vial superior de l’Ei-20, entre les rotondes de Can Sifre i Cas Mut, que tendrà un pressupost de 395.178,27 euros i que inclou la incorporació d’un vial ciclista.

Entre altres acords, l’Executiu ha aprovat subvencions als ajuntaments de l’illa per a la millora de camins rurals. En total s’hi destinaran 289.450,46 euros, que permetran l’arranjament d’un total de 50 camins rurals.

419.000 euros per subvencionar la Targeta Daurada en el transport de bus

El Consell Executiu ha aprovat els convenis de col·laboració amb les empreses concessionàries del servei públic de transport regular de viatgers per carretera, per garantir el transport gratuït pels titulars de la Targeta Daurada.

L’objectiu d’aquest conveni és facilitar als pensionistes i majors de 65 anys l’accés al transport públic i millorar les seues condicions de mobilitat. Per aquest motiu, el Consell Executiu ha aprovat una despesa de 416.903,34 euros, per garantir econòmicament la Targeta Daurada amb un màxim de quaranta viatges mensuals.

Recordem que 2017 ha estat el segon any en el que es torna a subvencionar de manera íntegra la Targeta Daurada per a pensionistes i majors de 65 anys, després que a l’any 2016 el Consell d’Eivissa decidís que aquests col·lectius tornessin a tenir el gratuït el servei públic de transport en autobús a Eivissa. L’any 2018 s’incorporaran també als menors de 18 anys, els aturats de llarga durada i les persones en risc d’exclusió social.

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *