Ple de Santa Eulària: Declaració Institucional amb motiu del Dia Internacional de la Dona

Ple de Santa Eulària: Declaració Institucional  amb motiu del Dia Internacional de la Dona
26 febr. 2018

DECLARACIÓ INSTUCIONAL AMB MOTIU DEL DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DE LA DONA, PER A LA SEVA APROVACIÓ PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

En el Dia 8 de Març, el Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, manifesta un any més el seu compromís amb les dones, amb la defensa dels seus drets i amb les polítiques d’igualtat com a instrument per avançar cap a una societat democràticament més justa i equilibrada en la presa de decisions entre homes i dones.

Reconeixem els avanços que al llarg de les dècades s’han desenvolupat al nostre país en matèria d’igualtat, però alhora també reconeixem les reculades i retallades que es vénen produint en les polítiques d’igualtat, especialment en l’àmbit local a causa del canvi legislatiu que ha modificat substancialment l’àmbit de competències dels Ajuntaments en aquestes àrees.

No pot haver-hi una societat veritablement democràtica si no som capaços d’eliminar els comportaments i les actituds masclistes que atempten contra més de la meitat de la població. I aquest masclisme, fruit del patriarcat més ranci i més perjudicial per a les dones s’estén en tots els àmbits, des del familiar, al social i el laboral fins a la més cruel de les manifestacions com és la violència de gènere que s’exerceix cap a les dones.

Una societat lliure de masclisme és el nostre objectiu. Per això, amb motiu de la commemoració del 8 de Març, des de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu continuem reclamant mesures i polítiques per a un veritable canvi social que suposi una profunda transformació estructural en la qual les dones siguin protagonistes i copartícipes.
En aquest sentit, una de les majors desigualtats que viuen les dones és la que es correspon a l’àmbit laboral, per això, des de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu recolzem que el nostre país compti amb una Llei d’Igualtat Laboral que contribueixi a eradicar les diferents situacions de discriminació que tenen les dones en l’accés a l’ocupació, la promoció professional, l’eliminació de la bretxa salarial, que al costat de la precarietat i la temporalitat, conformen la columna vertebral de la desigualtat laboral de les dones.

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu valora positivament la iniciativa proposada pels dos sindicats majoritaris (UGT i CCOO) de convocatòria per primera vegada d’un ATUR LABORAL DE DUES HORES EN LA JORNADA DEL DIA 8 DE MARÇ, recolzant aquesta convocatòria, i instant a tots els Grups Municipals, als i les treballadores a sumar-se a aquesta iniciativa, com una mesura de conscienciació i reivindicació davant la situació generalitzada de desigualtat laboral que tenen les dones en aquest país i perquè són les organitzacions sindicals les que poden convocar un atur conformement a la Llei.

Perquè les dones han sofert i segueixen sofrint en major mesurada les conseqüències de la crisi. Perquè les dones tenen de guany mitjà anual prop de 6 punts menys de diferència pel que fa a la dels homes. Perquè la taxa d’activitat de les dones és prop de 10 punts menor que la dels homes. Perquè la taxa d’atur de les dones és més de 4 punts per damunt que la dels homes. Perquè el treball a temps parcial en les dones representa aproximadament un terç més que el dels homes. Perquè la bretxa salarial se situa de mitjana en un 23% en detriment del salari de les dones. Perquè la taxa d’ocupació entre dones es redueix amb el nombre de fills enfront de la dels homes que augmenta. Perquè les pensions de les dones són de menor quantia que les dels homes.
Per totes aquestes raons i en definitiva perquè malgrat els avanços en polítiques d’igualtat, encara persisteixen greus discriminacions de gènere i estereotips de caràcter sexista que impedeixen a les dones participar en igualtat de condicions en tots els àmbits de la societat, el Ple de la corporació de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu és ratifica en:

1.- Avançar en implantar mesures en matèria d’igualtat laboral a fi d’eradicar les possibles discriminacions en aquesta matèria que encara existeixin dins de la plantilla de personal de corporació.
2.- Desenvolupar un Pla d’Igualtat específic per als treballadors i treballadores de l’Ajuntament, en el qual figurin les diferents mesures a adoptar per eliminar qualsevol discriminació de gènere i contempli les mesures que es considerin a fi de facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
3.- Sumar-se a la iniciativa dels Sindicats majoritaris (UGT i CCOO) de convocatòria d’ATUR DE DUES HORES EN EL DIA DEL 8 DE MARÇ i animar als i les treballadores a sumar-s’hi, com una mesura més de conscienciació i sensibilització sobre la situació de discriminació de les dones en l’àmbit laboral i en tots els àmbits de la societat.
4.- Sol·licitar als Grups Parlamentaris representats al Congrés dels Diputats la presentació i aprovació d’una Llei d’Igualtat Laboral, així com donar trasllat d’aquest acord als Grups Parlamentaris al Congrés dels Diputats.

Santa Eulària des Riu, 22 de febrer de 2018

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *