Sant Josep invertirà un milió d’euros per millorar l’abastiment d’aigua a Cala Vedella, Cala Carbó, Cala Tarida i Cala d’Hort

Sant Josep invertirà un milió d’euros per millorar l’abastiment d’aigua a Cala Vedella, Cala Carbó, Cala Tarida i  Cala d’Hort
14 ag. 2018

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Josep ha aprovat l’adjudicació del contracte d’execució per a un projecte de millores de la xarxa municipal d’abastiment d’aigua a Cala Vedella, Cala Carbó, Cala Tarida i Cala d’Hort.

Les obres, amb un cost d’1.066.607,68 euros i un termini d’execució de 14 setmanes, pretenen millorar el rendiment de la xarxa municipal, reduir la ràtio d’avaries en els trams més sensibles i desviar xarxes municipals que actualment se situen en dominis privats. Amb l’execució d’aquest projecte es dóna cobertura a un important nucli de població i a la mateixa vegada es planifica la futura cobertura d’una àrea en creixement constant.

L’àmbit del projecte comprèn tres actuacions emplaçades a la franja costanera del municipi de Sant Josep de sa Talaia, per tal de millorar el funcionament hidràulic de la xarxa i per tant el rendiment tot reduint la ràtio d’avaries en els trams més sensibles.

Aquest projecte es centrarà en actuacions en trams propers a algunes platges i cales del municipi bastant
freqüentades i amb una elevada taxa d’activitat turística, concretament Cala Tarida, Cala Vedella i Cala Carbó, espais turístics que han tingut un progressiu desenvolupament i consolidació, un desenvolupament que no ha vingut acompanyat per l’adaptació i renovació de la seva infraestructura de proveïment d’aigua potable, què ha quedat desfasada.

En vista d’aquest escenari, l’Ajuntament de Sant Josep vol donar una solució als problemes existents a les xarxes de subministrament d’aigua potable, acabant així amb les mancances existents en aquestes zones. En aquest sentit, les actuacions que es projecten vénen justificades per aconseguir la millor satisfacció de les demandes d’aigua i per equilibrar i harmonitzar el desenvolupament turístic i residencial de l’àmbit d’actuació, incrementant les disponibilitats del recurs, protegint la seva qualitat, economitzant la seva ocupació i racionalitzant els seus usos tenint molt en compte el medi ambient i els altres recursos naturals.

Les solucions adoptades es basen en la substitució de trams afectats per avaries o conduccions defectuoses, instal·lant en el seu lloc noves conduccions adequades a les demandes existents actualment. Tots els recorreguts de les conduccions en ambdues actuacions aniran allotjats en una rasa i transcorreran per camins de titularitat municipal, aprofitant el traçat i topografia dels vials.

En aquesta línia d’actuacions i per realitzar un control de fuites i fallades de funcionament, així com el control de les pressions del sistema s’implantarà un sistema de telegestió que permetrà gestionar d’una manera automàtica i més eficient la xarxa de distribució, per a la qual cosa s’instal·laran captadors de pressió i cabal en determinats trams de la xarxa.

També es procedirà a la renovació de la xarxa existent en el nucli turístic de la zona de Cala Carbó, de la mateixa manera que a la zona de Cala Vedella, en concret els carrers Calvià i Pollença, i al carrer de Cala Tarida, ja que les xarxes actuals estan formades per materials variables, des de Fibrociment, ferro, i PVC i diàmetres que varien des dels 40 mm, 50 mm o 63 mm. Aquestes zones han sofert nombroses intervencions producte de múltiples avaries perllongades en el temps o bé han perdut secció per precipitació de calç, inclús algunes presenten traçats que discorren per l’interior de finques privades sense accés. Les actuacions a realitzar es basaran en la substitució d’aquestes conduccions i normalització de diàmetres, així com renovació de les escomeses existents i us de camins de titularitat pública.

Sant Josep de sa Talaia, 14 d’agost de 2018

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *