Sant Josep promulga un edicte sobre seguretat de pous i perforacions

Sant Josep promulga un edicte sobre seguretat de pous i perforacions
31 gen. 2019

L’Ajuntament de Sant Josep, després de conèixer l’existència en diversos llocs del municipi de pous oberts i estructures similars que podrien suposar un risc per a la seguretat de les persones i els animals, ha promulgat un edicte amb l’objectiu que els propietaris o usuaris siguin procedents al tancament d’aquells que incompleixin les normatives de seguretat per tal d’evitar possibles accidents.

El ban adverteix als propietaris de la seva responsabilitat sobre possibles danys que aquestes instal·lacions puguin causar per no trobar-se degudament protegides i que, en el cas de no realitzar-se el tancament dels pous il·legals, l’Ajuntament procedirà a denunciar el titular a les administracions competents. Per això, l’edicte municipal té igualment com a objectiu informar d’aquesta normativa i dels llocs on acudir per aclarir possibles dubtes, a més d’obtenir la informació necessària.

Fa dos mesos, l’Ajuntament de Sant Josep ja va tenir constància, gràcies a una vesina de la zona, del que semblava un antic pou obert en un terreny municipal proper a la zona de Cala Vedella. Ràpidament, l’Ajuntament va ordenar la inspecció de la zona i es va condemnar el pou per evitar qualsevol tipus de risc.

D’altra banda, en les últimes setmanes s’han rebut diversos avisos, alguns a través de la Línia Verda i, d’altres, gràcies a la personació de veïns a les oficines municipals. En un dels casos es tractava d’un pou obert a la zona de Cas Colls, el propietari va poder localitzar i condemnar aquest segon pou posant fi a qualsevol possible perill que hagués pogut suposar. També es va tenir coneixement d’una altra ‘perforada’ en un terreny proper al carrer Saragossa. En aquest cas es va col·locar una tapa de seguretat provisional mentre es fan les gestions per trobar al propietari.

El tercer pou del qual s’ha tingut coneixement, es troba en un lloc de molt difícil accés i s’està intentant esbrinar la titularitat del terreny. Mentrestant, l’Ajuntament ha procedit a la seva senyalització i, en cas de no identificar el seu propietari en un curt espai de temps, el consistori procedirà a condemnar també aquest pou.

Sant Josep de sa Talaia, 31 de gener de 2019

Share