Sant Joan de Labritja: Programa Electoral

Sant Joan de Labritja és un municipi extens i divers i que al llarg del temps ha conservat la seva pròpia identitat basada en la naturalesa i en el respecte al medi natural. Ara, després d’uns anys de creixement  poc ordenat i de canvis socials que reclamen noves accions, necessitem solucionar tota una sèrie de problemes que al llarg dels darrers anys s’han anat acumulant. Aquesta situació requereix d’un canvi en la direcció del municipi per poder implementar noves actuacions i polítiques i per poder seguir tenint un municipi que, no sols, sigui sostenible des del punt de vista mediambiental, sinó també, que posi solucions als problemes de les persones i segueixi pel camí del desenvolupament i del futur.

Des de l’Agrupació Socialista de Sant Joan proposem tota una sèrie d’actuacions, no sols per millorar les condicions de vida de tothom, sinó també per millorar els serveis municipals i per impulsar una economia diversa, dinàmica i amb futur.

Presentem les propostes electorals dins de 4 grans eixos  de feina:

Eix humà

És on definim les actuacions que volem dur a terme per millorar l’atenció a les persones, la seva formació i millorar les seves condicions generals de vida. Proposem mesures i accions per millorar les relacions socials i per avançar en tenir un poble cohesionat, solidari i amb una identitat pròpia.

Com no pot ser d’altra manera, els Serveis Socials són una de les nostres grans preocupacions. Tenim un municipi amb molta població major, per la qual cosa hem de posar en marxa accions encaminades a la atenció als nostres majors com: Servei de fisioteràpia, augment de places al centre de dia, servei de càtering domiciliari, i atenció individualitzada en el domicili. Hem de ser capaços d’assegurar un envelliment actiu i que reforci l’autonomia personal i la seva independència individual, que amb el treball conjunt amb els serveis de salut ens assegurin una atenció sanitària i personal al llarg de tota la vida.

Una altre aspecte fonamental per als socialistes és l’educació per a tots i durant tota la vida. La formació i l’educació són la clau del creixement personal i del futur. Fer de l’Educació Infantil 0-3 una etapa educativa i gratuïta serà el nostre repte, però també treballarem en tenir unes escoles en perfectes condicions i una oferta per a l’educació de persones adultes del nostre municipi.

Volem un poble viu i participatiu, per això, treballarem per fer donar als joves allò que necessiten per tenir una  bona qualitat de vida i una participació constant en la vida dels pobles. Per això, igualtat, participació i joventut, seran objecte d’actuacions contundents per poder implementar plans d’igualtat, plans de foment de voluntariat i actuacions en oci i esport per poder tenir una vida completa, plena i igualitària.

També, dins del món tecnològic en que estem immersos, per als socialistes de Sant Joan és de primer ordre tenir un sistema de comunicacions desenvolupat i eliminar els punts negres de cobertura digital. Per tenir unes comunicacions del segle XXI, impulsarem l’arribada de la fibra òptica rural, la total cobertura de senyal de la TDT i l’establiment de zones wifi a nuclis urbans i platges.

Eix econòmic

És el que recull totes aquelles actuacions i propostes per millorar les condicions econòmiques del nostre municipi i de les activitats que en ell estem realitzant. Impulsant una economia diversa i que, sense deixar de millorar, ens permeti tenir unes perspectives de futur i seguretat.

Fer del camp i les activitats agràries una font d’ingressos és una necessitat per assegurar el manteniment del  paisatge. Per tant, centrarem les nostres accions en  impulsar aquestes activitats amb el complement d’altres que assegurin uns ingressos dignes i que facin atractiu a la joventut la feina agrícola.

Però també ens hem de preocupar per les activitats industrials i l’empreneduria i els treballadors autònoms. Tenir una economia forta i diversificada ens assegurarà menys dependència i més futur. Per això crearem el viver d’empreses al pla de na Marca, promocionarem el comerç i l’artesania local i fomentarem el desenvolupament d’altres activitats relacionades amb la producció musical i audiovisual. Sense oblidar-mos del nostre principal sector econòmic, el turisme, per al qual engegarem accions  que fomentin la desestacionalització, la consolidació de nous productes turístics i la realització d’activitats complementàries en moments de temporada baixa.

Un sector econòmic important i que hem de reforçar és el de l’energia. Ara amb el procés de descarbonització de l’economia i l’impuls de les energies renovables i respectuoses amb l’entorn se’ns obre nova possibilitat de creixement sostenible. Per això, impulsarem la producció d’energia elèctrica renovable i el consum en el transport, per tant, augmentarem el punts de recàrrega elèctrica a zones urbanes i turístiques i posarem un programa d’incentius a la producció d’energia.

Però si hi ha accions que volem destacar i incidir molt, són en aquelles relacionades amb l’habitatge. Assegurar la possibilitat de tenir un habitatge digne, a preus dignes i per a tothom ha de ser la nostra prioritat, per això impulsarem la creació d’un parc d’habitatges protegits en règim de lloguer per poder donar accés a tot qui ho necessiti, però molt especialment als nostres joves que cerquen independitzar-se de les seves famílies.

Eix natural

Es on plantegem totes les actuacions i mesures relacionades amb el territori, la seva ordenació i el seu futur de cara a la recerca de la sostenibilitat mediambiental. Ens comprometem a actuar per tenir un paisatge natural protegit i una gestió de recursos naturals acurada i respectuosa amb el nostre entorn que és el que ens dóna la nostra imatge i la nostra personalitat com a poble.

La sostenibilitat paisatgística i ambiental ha de tenir com a base fonamental polítiques d’ordenació del territori, per això el primer que hem de iniciar és una revisió de les Normes Subsidiàries de plantejament per adequar-les a la realitat i la seva adaptació al PTI, marcant línies de desenvolupament i evitant la generació d’usos indeguts. Però també hem de incidir en el desenvolupament urbanístic dels nostres nuclis urbans amb la peatonalització del centre històric de Sant Joan i l’obertura d’un nou carrer a Sant Miquel.

També aquesta ordenació ha d’arribar a les zones turístiques per evitar la sensació de saturació i en època turística. Així doncs, plantegem l’ampliació d’aparcaments en aquestes zones, l’augment de la neteja i el control d’activitats com són la venda ambulant que empobreixen la nostra imatge turística i perjudiquen el nostre sector econòmic principal.

Dins d’aquesta ordenació del territori no ens podem oblidar de la neteja del municipi i la recuperació de zones degradades. Plantegem la recuperació de la zona de Cala d’en Serra com a projecte finançat amb ITS i la creació de punts de reciclatge (deixalleria) per facilitar la recollida selectiva de residus.

El cicle de l’aigua és el focus on hem de concentrar les nostres actuacions. Aconseguir tenir un aigua de qualitat per a tothom i un ús racional serà una prioritat. Però també completar el cicle per als socialistes és de vital importància. Les nostres actuacions aniran encaminades a completar la muncipialització de la xarxa de distribució en zones urbanes, millorar la depuració amb la nova depuradora de Portinatx i posar en funcionament la reutilització de l’aigua depurada amb la creació d’una comunitat de regants.

Eix Polític

Conté totes aquells propostes per poder tenir una administració no sols eficaç i eficient, sinó també una administració transparent i oberta a la ciutadania per poder estar segurs que l’Ajuntament està al serveis de totes i tots els veïns del municipi.

Fer de l’Ajuntament una institució àgil i moderna és una prioritat, hem de fer que els serveis municipals siguin ràpids, eficients i eficaços, per tant proposem avançar cap a la finestreta única, implementar l’administració electrònica i millorar les plantilles per adequar-les necessitats reals de la població.

Però també hem de donar un impuls a la Policia Local, augmentar el número d’efectius i dotar-los dels recursos necessaris per millorar la seva eficiència serà una de les actuacions que posarem en marxa per poder tenir un municipi segur i atès.

Però també sabem que l’Administració i l’Ajuntament ha de ser transparent i respondre a les demandes dels ciutadans, per això obrirem les portes a la participació i a la conèixer que i com es gestiona, donant veu i la possibilitat de poder sol·licitar la resolució d’un problema mitjançant una línia verda ( APP) que permeti actuar allà on cal.