Santa Eulària des Riu: Programa electoral

Santa Eulària des Riu: Programa electoral
11 maig 2019

Des de fa massa temps, el municipi de Santa Eulària i, molt especialment, els pobles i els barris, han estat governants sense atendre a les seves necessitats reals. Per això, després tants anys, cal donar resposta a totes les preguntes i tots els problemes que durant 40 anys han estat ignorats. Volem donar respostes a totes i cadascuna de les persones i les seves necessitats.

El programa “Benet Respon” presenta un projecte complet, ple de solucions, respostes, iniciatives i propostes. De totes aquestes propostes us presentem aquelles que nosaltres consideram imprescindibles per un poble amb força i amb futur

 

Per viure necessitam una atenció de qualitat a tots i cadascun dels residents. Hem de posar especial cura en donar resposta a totes les necessitats i demandes que es plantegen al llarg de la vida i que necessiten una actuació específica i una resposta clara per millorar la qualitat de vida de tothom.

Per això:

1.- Per fer realitat una educació infantil 0-3 amb caràcter universal i gratuït, impulsarem un Pla d’ordenació d’Escoletes, mitjançant la creació d’una xarxa d’escoletes públiques a tots els pobles, començant per Sant Carles, Es Canar, Puig d’en Valls i Jesús.

2.- Per donar resposta a les necessitats que, des de fa temps, tenen els joves, proposem crear Punts Joves a Sant Carles i Santa Gertrudisi ampliar els espais socials que facilitin crear punts de trobada amb instal·lacions adients als seus interessos. Posarem al seu abast espais d’assaig, i donarem impuls a la creació d’un Patronat Municipal de música.

3.- Establirem d’una targeta ciutadana amb modalitats diferents (jove, adult, major) amb beneficis específics per cada col·lectiu (descomptes, etc.)

Les donesson eix fonamental al nostre programa. Hem de fer de la igualtat una eina que faciliti l’equitat i donar resposta a necessitats molt particulars, per això:

4.- Crearem una xarxa d’espais d’igualtata tot arreu del municipi i polítiques específiques per a dones en el món rural per donar visibilitat i empoderar a aquest col·lectiu.

5.- Ens preocupa, i molt, l’atenció als nostres majors. El nostre model és aquell que planteja una atenció als majors al seu entorn, sense treure’ls d’allà on han viscut tota la seva vida, sense separar-los de familiars, amics i coneguts que els fan sentir-se part del poble. Per això, volem impulsar la construcció de centres de dia a Sant Carles i Puig d’en Vallsque permeti tenir una atenció específica i la conciliació de la vida familiar i laboral dels seus cuidadors. Però també per aquells que volen seguir vivint a ca seva, impulsarem un pla d’envelliment actiu que permeti seguir sent independents però amb atenció, per això implantarem un servei d’acompanyament i d’assistència personal.

Tots sabem que si volem tenir un poble fort i cohesionat hem de conviure de manera tranquil·la i amb la seguretat que disposem d’un Ajuntament proper, accessible i amb el que tots confiem. Per això, i perquè ens preocupa la eguretat i la convivència, plantegem propostes per aconseguir la confiança i tranquil·litat necessària:

6.- Impulsarem l’administració digital a l’Ajuntament, mitjançant el desenvolupament d’eines que permetin tenir un accés ràpid i eficaç a l’administració local i una resposta àgil i adequada a cada necessitat.

7.- Posarem en funcionament un programa de “Transparència 100”per aconseguir que qualsevol persona pugui tenir una informació clara i precisa de tot allò que gestiona l’Ajuntament i com es gestiona.

8.- Treballarem per aconseguir obrir una finestra única per aconseguir que la tramitació administrativa sigui senzilla, àgil i eficient sense haver d’anar a les diferents seccions i administracions per aconseguir solucionar un problema.

Per millorar la nostra qualitat de vida ens hem d’assegurar de tenir una economia forta i activa, amb una oferta diversificada i competitiva en diferents caires per poder tenir la seguretat que la combinació de diferents sectors i activitats ens permetran aconseguir la sostenibilitat econòmicai un futur segur.

Per poder tenir aquest creixement, proposem:

9.- Impulsar i afavorir la promoció comercial a tots els nuclis de població amb el desenvolupament d’accions encaminades a promocionar el producte locali el consum de productes de KM0.

10.- Donar suport als emprenedors com a mesura de supervivència del nostre teixit empresarial i desenvolupament de noves iniciatives. I per poder-ho aconseguir, farem un Pla d’empreneduria i autònomsque ens permeti tenir una activitat econòmica basada en la innovació i l’activitat d’empreses dinàmiques.

11.- També volem fer de l’activitat turística, una activitat sostenible mitjançant l’actuació directa sobre l’oferta turística i així aconseguir un turisme de qualitat i que beneficiï a tothom. Per això crearem una mesa local de turismeon tots els sectors puguin participar per a dissenyar un Pla d’acció de promoció turísticaque inclogui tant els diferents els segments turístics com l’oferta complementària.

12.- Connectar el municipi en l’àmbit interior i impulsar un accés ràpid i àgil cap a altres municipis i als principals accessos a l’illa d’Eivissa és una necessitat real a la qual hem de respondre de manera efectiva, per això plantegem: un pla de mobilitat que inclogui la dignificació de les instal·lacionsnecessàries (una estació d’autobusos com cal; mobiliari, informació i marquesines a les diferents parades, etc) i l’ordenació de serveis i rutesde connexió dels diferents pobles i barris amb la resta del municipi i de l’illa.

13.- Facilitar la possibilitat d’accés a l’habitatge per a tothom. Impulsarem la construcció d’habitatge per a tots, però molt especialment, l’habitatge protegit en règim de llogueri crearem un servei d’habitatge que permeti gestionar de forma ràpida i eficaç totes les necessitats dels veïns i residents.

Totes aquestes propostes es basen en assegurar un futur, per tenir la seguretat que els nostres fills i filles, els nostres néts i nétes es trobaran una illa igual o millor que la que tenim ara, assegurant els recursos necessaris per poder viure i poder créixer durant moltes generacions. Per poder aconseguir aquesta sostenibilitat ambiental, volem:

14.- Mantenir el paisatge característic del municipi com a mesura de sostenibilitat mediambiental i econòmica. Proposem un programa d’impuls de retorn al camp, a les nostres tradicions i a la recuperació d’espais degradats.

15.- Volem treballar per fomentar un ús racional de l’aiguacom a bé escàs i la necessitat de reduir tant el consum, com facilitar la depuració i la reutilització de l’aigua. Per això actuarem de manera contundent en diferents aspectes del cicle de l’aigua. Municipalitzaremtota la xarxa de distribució; ens assegurarem que tothom pugui tenir accés a aigua potable de qualitat, incentivarem un ús responsable i impulsarem la millora en la depuracióque permeti la reutilització de l’aigua.

16.- Millorar el sistema de gestió de residusque permeti la seva reducció i faciliti el reciclatge és una necessitat de la qual no podem defugir si volem tenir un medi net, fort i amb futur. Per assegurar-ho, impulsarem el desenvolupament de la llei de residusi un programa de foment de la recollida selectiva i posarem en marxa un pla de neteja que arribi a totes les parts dels nostres pobles i barris.

Totes aquestes respostes formen part d’un projecte per assegurar a tothom i en tots els llocs una vida de qualitat i amb futur. Els diferents pobles i barris que conformen el municipi de Santa Eulària tindran una atenció específica per poder donar resposta a les seves necessitats, per això:

17.- Construirem un centre de dia a Sant Carles.
18.- Obrirem un Centre de Joves a Santa Gertrudis.
19.- Iniciarem un pla d’ordenació urbana a Puig d’en Valls.
20.- Farem realitat el centre social de Jesús.

Share

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *