Avís legal

El titular d’aquest lloc web i tots els serveis associats és la Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE).

El PSOE es troba inscrit en el Registre de Partits Polítics, amb 17 de Febrer de 1977, al Foli 57, Tom I del llibre d’inscripcions i el seu CIF és el G28477727.

Adreça postal: C. Agapito Llobet 4, 07800 Eivissa (Illes Balears).

Tel. 971447299

E-mail: admin@psoeeivissa.es

Està absolutament prohibit, l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits. La FSE-PSOE no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.