Xico Tarrés demana el suport de tot el Parlament a la Llei de Capitalitat d’Eivissa

El PSOE ha registrat al Parlament de les Illes Balears la Proposició de Llei que estableix la capitalitat d’Eivissa i que suposaria una inversió estimada de 5 milions d’euros anuals per a la ciutat per part del Govern Balear i del Consell Insular.

Segons el diputat socialista Xico Tarrés, “és un acte de justícia amb la ciutat d’Eivissa i una resposta a anys de reivindicació per part de la societat i les institucions eivissenques per pal·liar el dèficit de finançament d’uns serveis públics que són supramunicipals en molts casos i que gaudeix gran part de la població de l’illa, independentment del seu lloc de residència”.

Cal tenir en compte que Eivissa multiplica la seva població durant bona part de l’any i que la seu del Consell Insular concentra la majoria de serveis supramunicipals i també acull les principals instal·lacions de l’administració.

Per això, Tarrés considera que “fins ara la ciutat d’Eivissa i els seus residents han assumit el cost de les prestacions i responsabilitats de les quals gaudeix tothom independentment del seu municipi de residència i ara, la capitalitat permetrà revertir això i que sigui el Govern i el Consell qui aportin un finançament extra per ajudar a millorar determinats els serveis públics”.

De fet, tal com ha recordat Tarrés, es tracta d’una reivindicació social assumida pels Socialistes d’Eivissa durant l’any 2000, aturada pel PP la passada legislatura i recuperada ara i que, d’aconseguir-se, “serà un èxit social i col·lectiu de tota la ciutadania illenca”.

Per Tarrés, aquesta llei és una mostra més del compromís de l’actual Govern “amb el federalisme interior i amb la ciutat d’Eivissa”, per la qual cosa ha demanat el suport “de tots els grups parlamentaris a una iniciativa que garantirà la prosperitat i el futur de la ciutat i de l’illa”.

Eivissa, 30 de novembre del 2018

Sant Josep augmenta en un 12% els seus pressupostos, els més socials i els més alts de la història

L’alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, i la primera tinent d’alcalde i regidora d’Hisenda, Paquita Ribas, han presentat a les oficines de Sant Jordi els pressupostos per 2019.

Aquests pressupostos, els més alts que l’Ajuntament ha presentat mai, es caracteritzen per una pujada del 12% respecte de 2018, amb 37.618.489,99 euros i un augment en l’apartat de despeses d’un 7%, especialment en tot el relacionat amb els serveis a les persones amb un total de 35.353.785,84.

Els ingressos derivats dels impostos (IBI, IVTM, etc.) pugen respecte de 2018 en 1.543.0001,76, suposant en els pressupostos de 2019 un increment del 12% (això tot i no haver-se previst cap pujada d’impostos) mentre que els impostos indirectes baixen prop de 300.000 euros en relació a l’any passat. A més, la partida corresponent al capítol III també experimenta un increment gràcies a l’augment, entre altres coses, del reciclatge així com de les llicències dels taxis estacionals.

L’apartat de despeses, que suposa un 25.6% del total, experimenta un increment del 5% respecte de 2018, amb 9.064.343,21 euros. En aquest apartat inclou l’estabilització de la plantilla de la Policia Local, 4 nous programes temporals (Medi Ambient, Contractació, Pla d’Igualtat i Mediació Intercultural), l’equiparació salarial entre els operaris de serveis múltiples i els operaris de manteniment i la consignació de noves partides del SOIB.

Pel que fa a compra de béns i serveis, el 10% incrementat repercutirà en la recollida de residus, el nou programa de neteja viària i la recollida selectiva. S’incrementa l’ajuda domiciliaria, els serveis educatius i l’oferta cultural. Així mateix també es crea un nou servei de manteniment de l’enllumenat públic i hi inclou els crèdits per a la contractació d’assistències per al projecte de la Badia de Portmany.
D’altra banda, la despesa financera continua en decrement donada la reducció dels préstecs donat que no es preveuen nous préstecs.

Sí augmenten les transferències corrents fins a situar-se en 1.664.241,84 euros, ja que s’inclouen les ajudes assistencials, les ajudes per al lloguer per a joves, l’increment de la partida destinada al Fons Pitiús de Cooperació i els nous convenis amb Amadiba, el programa Un Mar de Posibilidades i Ibiza Club de Campo.
Les inversions experimenten un increment del 45%, suposant un total de 7.270.520,18 euros donada l’assignació per a la nova escola de Ses Planes, 4.094.629,90 euros, les millores en la xarxa de sanejament, 200.000 euros, i de la xarxa d’aigües, 100.000 euros. En tant al patrimoni, es destina una partida de 35.000 euros per a la rehabilitació de la Torre de Can Curt.

Els pressupostos 2019 també inclouen una partida per obres de reforma de carrers i urbanitzacions: pavimentació i senyalització de Platja den Bossa, 172.490,28 euros i la remodelació del trànsit a Cala Vedella, 150.000 euros; obres de millora dels espais públics: zona recreativa de Puig de n’Alís, 382.000 euros; instal·lacions esportives: cobriment de les pistes esportives de Sant Agustí, 520.000 euros, i renovació dels vestidors del camp de futbol de Sant Jordi, 140.000 euros. A més, es manté la partida per a la modernització de l’Administració electrònica, dotada amb 14.000 euros.

Així mateix, la regidora d’Hisenda, Paquita Ribas, també ha volgut destacar un projecte molt important per al poble de Sant Josep, la creació d’un nou casal de joves, “Volíem crear un lloc, trobar un espai per als joves del poble. Enteníem que s’havia de trobar un espai adient, on es poguessin reunir i realitzar activitats. Es rehabilitaran uns locals al costat del camp de futbol, prop de les piscines, que hem trobat perfectes per això, més aprofitant la nova línia d’autobusos amb la qual els joves del poble es poden moure més fàcilment. Era una reivindicació de feia temps i aquests pressupostos 2019 ens permetran donar-los l’espai que necessiten i mereixen”.

L’Alcalde ha destacat el fet que “donats els bons ingressos i l’economia sanejada de què Sant Josep disposa, s’han pogut presentar els pressupostos més alts de la nostra història, dels que estam especialment orgullosos, ja que ens han permès augmentar molt la despesa relacionada amb els serveis a les persones, com la creació de les ajudes per al lloguer dels joves, partida dotada amb 60.000 euros i un increment de la partida d’ajudes assistencials, amb un total de 300.000 euros”.

Sant Josep de sa Talaia, 27 de novembre de 2018

Grup PSOE Consell d’Eivissa: notícies destacades

Traspàs de les competències en polítiques de gènere, dona i LGTBI

La reunió de la Comissió Mixta de traspassos Govern-Consells, ha aprovat el traspàs als diversos consells insulars -entre ells, el d’Eivissa- de les competències en matèria de polítiques de gènere, dona i LGTBI.

El traspàs va acompanyat d’una dotació econòmica que ha estat negociada entre totes dues institucions, perquè el Consell d’Eivissa pugui assumir aquesta competència amb tota garantia. Així, el traspàs es fa per una quantitat de 537.537,03 euros, a més del finançament pel Pacte d’Estat contra la Violència, que és de 65.000 euros anuals durant els pròxims quatre anys. Per tant, per a l’any 2019 el Consell d’Eivissa rebrà 602.573,03 per exercir aquesta competència.

Col·laboració amb altres administracions i Guàrdia Civil en per lluitar contra l’intrusisme en el transport de carretera

Durant aquest any 2018, el Consell d’Eivissa porta registrades l’apertura d’un total de 131 expedients per incompliments de la Llei de transport de persones per carretera, el que popularment es coneix com a pràctiques de ‘taxi pirata’. Aquestes dades són encara provisionals perquè la Guàrdia Civil ha realitzat un total de 228 denúncies, de les quals de moment 61 han estat trameses al Consell d’Eivissa, per la qual cosa és de suposar que la xifra de 131 tindrà un increment.

Aquestes dades s’han compartit a la reunió de la Comissió de seguiment del Pla contra l’intrusisme, creada pel Consell d’Eivissa, i que agrupa a representants de totes les administracions implicades -Govern Balear, direcció insular de l’Estat, ajuntaments- així com representants de la Guàrdia Civil i policies locals, a més de les associacions de taxi i representants del sector empresarial del transport de viatgers per carretera i dels cotxes de lloguer.

Obert el termini per demanar les ajudes de patrimoni històric

Enguany la convocatòria disposa d’un pressupost total de 600.000 euros i està dividida de la següent manera: la modalitat A està destinada a la restauració i la conservació de béns immobles declarats d’interès cultural amb la categoria de monuments. La podran sol·licitar les persones físiques i jurídiques, públiques i privades, siguin o no propietàries dels béns d’interès cultural amb la categoria de monuments de l’illa d’Eivissa. L’import màxim de les ajudes individuals concedides serà de 150.000 d’euros i no podrà ser superior al 85% del pressupost total sol·licitat per a la seva execució.

La Modalitat B està destinada a les ajudes per a la restauració i la conservació i/o el manteniment de la resta de béns immobles integrants del patrimoni històric i cultural. La podran sol·licitar les persones físiques i jurídiques, públiques i privades, siguin o no propietàries dels immobles o les construccions històriques. L’import màxim de les ajudes individuals concedides serà de 40.000 euros i no podrà ser superior al 60 % del pressupost total sol·licitat per a la seva execució.

Finalment la Modalitat C “Apadrina Patrimoni” està destinada a les associacions cíviques, entitats de caràcter cultural, social i educatives sense ànim de lucre, clubs esportius, socials o de majors, colles de ball, associacions de pares i mares d’alumnes i associacions de vesins. L’import màxim de les ajudes concedides a cada associació o entitat serà de 7.500 euros.

Hora i mitja d’aparcament gratuït als qui s’hagin de desplaçar a la seu del Consell per fer tràmits a l’OAC

A partir del 26 de novembre, les persones que vinguin a fer un tràmit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del Consell d’Eivissa disposaran d’una hora i mitja d’aparcament gratuït al pàrquing de l’edifici CETIS, al carrer de Canàries, 35, d’Eivissa. Per obtenir aquest descompte només s’haurà de mostrar el tiquet del pàrquing al personal de l’OAC amb qui s’estigui realitzant la gestió, i es rebrà una targeta que dóna dret a 90 minuts d’aparcament gratuït.

 

L’Ajuntament d’Eivissa amplia la seva xarxa de pisos d’acullida

El Servei d’Acollida Municipal (SAM) de l’Ajuntament d’Eivissa incorpora un quart pis a la seva xarxa de recursos, amb el que s’amplia la seva capacitat d’acollida en pisos fins a les deu places en quatre habitatges. Aquest nou recurs permet que hi convisquin fins a tres persones adultes, sempre amb la supervisió del SAM i el treballador social de referència.

Fins ara es disposava de tres pisos, un de tres places i dos més amb capacitat per a dues persones. Amb aquest últim, el SAM disposa de dos pisos per a tres persones i uns altres dos amb una capacitat de dues places.

Aquesta mena de pis és el referent per a persones que, estant en situació de risc d’exclusió social o immersos en un pla de feina dels serveis socials municipals, requereixen d’un suport temporal per recuperar l’autonomia. Durant el procés es treballa amb aquestes persones mitjançant un pla de treball supervisat en cada cas i orientat a millorar les seves habilitats de convivència i manteniment de la pròpia llar.

Val a dir que la xarxa de pisos es va posar en marxa l’octubre de 2017 i s’acaba de complir el primer any de la seva posada en marxa. En aquest temps han passat per aquest recurs un total de 18 persones (cinc durant els dos mesos i escaig en que va funcionar l’any passat i unes altres 13 fins a mitjans del passat mes d’octubre). Els usuaris han estat principalment homes, 12 davant les cinc dones ateses, tot i que elles varen ser majoria en els primers mesos de la posada en marxa d’aquests habitatges (tres davant els dos homes que hi convisqueren el 2017).

Pel que fa al total de les persones ateses al Servei d’Acollida Municipal, han estat 90 en el que portem de 2018 (fins el passat 17 d’octubre), de les que 72 ho han estat al Centre d’Acolliment Municipal (47 homes i 25 dones) mentre que en els altres 13 casos, s’ha considerat més adequat el recurs dels pisos. En quant a l’any passat, el total de persones ateses pel SAM va ser de 135; gairebé a totes se les va proporcionar allotjament al CAM (130) i només a les cinc mencionades se les va poder oferir l’accés a un dels pisos, atès que és un recurs que es va posar en marxa a l’últim trimestre de llavors. A més de l’acolliment, es varen proporcionar serveis complementaris (bugaderia, menjador…) a unes altres 351 persones, amb un total de 921 atencions.

Tant els pisos com el CAM són considerats recursos d’alta exigència, en els que no està permès el consum de substàncies estupefaents o alcohol i lligats al compromís de l’usuari amb un pla de treball orientat a la normalització de la seva situació. Són, per tant, recursos temporals en situacions de dificultat puntual que poden derivar en casos d’exclusió sense l’ajut dels serveis socials. Atenen una tipologia molt diversa de casos, des de llargues convalescències posthospitalàries (donat que no hi ha places per a malalts crònics a la sanitat pública) a la simple pèrdua d’una feina que pot deixar a la persona al carrer en quedar-se sense recursos o pensionistes amb jubilacions tan baixes que no poden fer front al propi manteniment.

Més enllà d’aquesta ajuda a persones en situació de risc d’exclusió, des de l’Ajuntament d’Eivissa es varen tramitar 279 ajudes a famílies i persones residents al municipi per l’accés i el manteniment a l’habitatge, que varen sumar un total de 107.694,95 euros. A més, es varen concedir 18 ajudes urgents per allotjament, amb un total de 3.558,58 euros.

En el que portam d’aquest any, la demanda d’ajuts urgents ha pujat fins a les 41 atencions, que han suposat una despesa de 11.880,51 euros, mentre que se n’han tramitat 228 de les que faciliten l’accés a un habitatge o el manteniment del beneficiari a la seva llar, per un import de 93.176 fins al 17 d’octubre. Addicionalment, s’han tramitat unes altres 147 ajudes destinades a fer front al pagament de deutes en algun subministre, amb un total de 26.674 euros concedits per a casos de pobresa energètica.

Eivissa, 23 de novembre de 2018

Sant Antoni gestionarà 27 milions d’euros el 2019, el major pressupost de la seua història

L’Ajuntament de Sant Antoni ha presentat el pressupost elaborat per la Regidoria d’Hisenda per a 2019. El Consistori gestionarà l’any que ve 26.982.862 euros, uns comptes que suposen un increment del 5,19 % respecte l’any 2018 i que es tradueixen en 1.331.712 euros més, segons ha explicat l’alcalde, Pep Tur.

Pel que fa a les inversions, Sant Antoni hi destinarà prop de 6 milions d’euros, concretament 5.950.927 euros, dels quals 4,1 milions procedeixen de finançament propi i 1,7 milions de finançament extern d’altres institucions com el Consell d’Eivissa, que ha aportat 1,5 milions mitjançant un conveni per al desenvolupament del Pla Estratègic del municipi. El regidor d’Hisenda,Francisco Tienda, ha assenyalat algunes de les inversions més destacades previstes per a l’any que ve, com són la redacció del projecte de construcció d’un auditori al carrer Cervantes (459.115 euros) o la reforma de l’antic Ajuntament (254.100 euros).

Vinculats a la Regidoria de Vies Públiques hi ha diferents projectes d’important quantia, com la tercera fase del projecte d’eliminació de barreres arquitectòniques (855.076 euros), que arribarà als carrers d’Alemanya, Alacant, Madrid, Lepant, Vara de Rey, Sant Antoni i Balanzat. També es preveu la remodelació de la plaça d’en Coixet (292.317 euros) i de s’Era d’en Manyà (260.453 euros). Entre les inversions, també s’inclou la instal·lació d’una caldera de biomassa al complex esportiu Can Coix, projecte que suposarà una inversió de més de 300.000 euros, 100.000 dels quals els aportarà la Conselleria d’Indústria del Govern Balear.

Una altra novetat interessant a l’apartat d’inversions és la introducció d’una partida de 300.000 euros per al desenvolupament de projectes participatius. Així, els ciutadans i associacions podran proposar i triar durant el primer trimestre de l’any tres projectes, amb un cost màxim de 100.000 euros cada un, que el Consistori s’encarregarà de dur a terme.

La gestió econòmica realitzada durant els darrers anys ha permès donar a l’economia local l’estabilitat suficient com per mantenir la pressió fiscal i les bonificacions recollides a les ordenances. Així, no hi haurà cap augment de taxes o impostos, però s’incrementarà la quantitat destinada a serveis socials per atendre les necessitats dels vesins, subvencionar les associacions i continuar amb projectes ja consolidats com els Centres d’Ocupació Especial que donen feina a persones en risc d’exclusió.

El darrer deute que acumulava el Consistori ha quedat saldat els darrers mesos de 2018, motiu pel qual Sant Antoni ha pogut sortir del Pla d’Ajust en què estava immers des de 2012 i que havia de durar fins a 2022.

Sant Antoni de Portmany, 20 de novembre de 2018

Grup PSOE Consell d’Eivissa: notícies destacades

Tercera edició dels cursos de formació en patronatge de moda i d’artesania

La vicepresidenta segona i consellera d’Interior, Comerç, Indústria i Relacions Institucionals, Marta Díaz, ha presentat la tercera convocatòria de cursos de formació en patronatge i d’artesania tradicional. Aquest any i com a novetat començaran els cursos d’indumentària tradicional i de fabricació de betlems. A més també s’impartirà el curs de fabricació d’espardenyes i tres nivells de patronatge de moda (nivells inicial, avançat I i II). En total són sis cursos amb un pressupost total de 34.000 euros que assumeix completament el Consell d’Eivissa.

El curs de patronatge s’ampliarà amb un nivell avançat II, que se sumarà a l’oferta de patronatge per seguir amb el perfeccionament d’aquelles persones que ja hagin fet els cursos anteriors. “Gràcies a la promoció de la moda Adlib ens hem adonat que falten cosidors i cosidores a l’illa”, ha comentat la consellera. En aquesta nova convocatòria, s’han previst un total de 20 places per al curs inicial, 12 pel nivell avançat I i 12 pel nivell avançat II.

 

Aprovades les bases de les ajudes a colles i grups de ball pagès

El Consell Executiu ha aprovat les bases reguladores de les a ajudes a colles i grups de ball pagès de l’illa d’Eivissa per al foment del folklore i la cultura popular corresponents a l’any 2018. Aquestes ajudes, que convoca el Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, van destinades a associacions i entitats folklòriques sense ànim de lucre d’Eivissa, inscrites en el registre d’associacions, que es dediquin a la cultura popular i al folklore i que hagin estat actives al llarg de 2018.

La dotació econòmica total ha augmentat un 33%, arribant enguany als 40.000 euros -l’any passat eren de 30.000 euros- amb la qual cosa també s’augmenta l’import màxim de la subvenció a cada entitat, passant dels 1.650 euros als 2.000 euros actuals.

L’any passat ja es van simplificar els tràmits de la justificació, de forma que, en cas d’haver lliurat anteriorment la documentació d’alta de l’entitat, els seus estatuts i CIF/NIF, així com el DNI de la persona representant, les colles o grups només hauran de presentar una memòria d’activitats de l’entitat del darrer trimestre de 2017 i dels tres primers de 2018 i una declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries. Per a la presentació de sol·licituds disposen de deu dies hàbils des del dia següent de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOIB.

 

En marxa per primera vegada un servei d’autobús per connectar Es Cubells, Cala Vedella i Cala Tarida durant els mesos d’hivern

El Consell d’Eivissa, dins dels objectius de fomentar l’ús de l’autobús i adaptar el servei a les necessitats dels usuaris, ha posat en marxa per primera vegada la Línia 42B. Es tracta d’un nou servei per connectar amb transport públic durant els mesos d’hivern les localitats des Cubells, Cala Vedella i Cala Tarida, al municipi de Sant Josep de sa Talaia. La consellera de Territori i Mobilitat, Pepa Marí, i l’alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, han presentat el nou servei, pujant a la primera expedició que ha sortit de Sant Josep en direcció a Es Cubells.

La consellera ha destacat que la millora del servei “era una reivindicació dels vesins d’aquestes zones de Sant Josep, que ens havia fet arribar el mateix ajuntament, i a les quals hem considerat que s’havia de donar resposta, dins dels objectius del Consell Insular de promoure el transport públic a tota l’illa”. Es tracta d’una millora per al transport públic d’hivern, que el Consell d’Eivissa vol “consolidar i ampliar”, amb la posada en marxa, a partir de 2019, del Pla de transport i la nova concessió del servei públic d’autobús de l’illa d’Eivissa, segons ha explicat la consellera.

Es reforça la línia d’autobús de Sant Josep i Cala de Bou

El Consell d’Eivissa reforça la Línia 8 (Sant Antoni – Sant Josep – Eivissa) amb una expedició més a les 15.00 hores per tal de donar servei a la població escolar de la zona de Cala de Bou i Sant Agustí.

A més, aquesta mateixa línia ha recuperat les parades ubicades a la carretera de Sant Josep.

Així, el servei contempla les parades a Can Pep Xica i Sa Plana, a Sant Josep, i de Can Cala i Can March, a Sant Agustí, en els horaris de les 10.00 hores i les 13.00 hores, en ambdós sentits.

 

Comencen les obres del passeig de ses Figueretes

Les obres de remodelació del passeig de ses Figueretes, ja s’han iniciat. La UTE formada per les empreses Tecopsa–Hermanos Parrot, ha estat l’adjudicatària de les obres del passeig de ses Figueretes amb un pressupost de 3.582.761,02 euros i tenen una durada de cinc mesos aproximadament.

Actualment, l’empresa està preparant el passeig amb les tanques que delimitaran la zona d’obres i, posteriorment, s’iniciaran les prospeccions per a la comprovació dels diferents serveis que hi ha soterrats al passeig, així com l’enderrocament de les dues plataformes de formigó.

Les obres es desenvoluparan amb diferents equips de feina que actuaran de forma simultània al llarg del passeig. Per altra banda, des de l’Ajuntament d’Eivissa es manté contacte, de forma continuada, amb els hotelers, empresaris i vesins de la zona.

El projecte consisteix en la reforma i renovació de tota la xarxa de sanejament del passeig i la façana costanera sud, amb la separació dels sistemes de pluvials i fecals, la renovació de les estacions de bombeig i clavegueram del propi passeig i els carrers adjacents, donant així resposta als problemes que arrossega el passeig des de fa anys degut a l’antiguitat de les seves infraestructures.

La renovació suposa la substitució de les canonades actuals, molt deteriorades pel pas del temps i l’acció del salnitre, i la seva substitució per d’altres de major calibre. Aquesta actuació, de gran importància per a la protecció de la costa, és la part més costosa del projecte de reforma.

La remodelació del passeig suposarà també la recuperació de la franja litoral, amb l’eliminació de plataformes de formigó existents a la zona en espais guanyats a la mar, per a la qual cosa el projecte ha estat revisat i autoritzat per la Demarcació de Costes de les Illes Balears.

Finalment, el projecte preveu la substitució de tots els elements en superfície, rajoles, enllumenat, mobiliari urbà, així com la millora d’alguns dels carrers transversals i la creació d’espais per a infants.

La superfície total de l’àmbit de l’obra és de 16.498,51 m² i es preveu recuperar 1.574 m² de la superfície natural de costa i platja actualment ocupada per elements que desapareixeran. L’obra és, sens dubte, la major recuperació del litoral del municipi d’Eivissa que s’ha fet fins ara, amb la recuperació d’espai de costa i platja i la posada en marxa d’una xarxa moderna i òptima d’aigües.

Les principals actuacions es duran a terme en l’anomenat passeig de ses Pitiüses, però també en trams addicionals com són els accessos dels carrers de Francesc i Pere Escanelles, Francesc Orvay i els trams finals dels carrers de Tarragona i Formentera.

La remodelació del passeig de ses Figueretes compta amb el finançament del Govern de les Illes Balears, amb l’aportació de 2.595.201,81 euros de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS), 865.067,27 euros del Consell Insular d’Eivissa i la resta serà aportat per l’Ajuntament d’Eivissa.

Eivissa, 15 de novembre de 2018

Una nova línia de bus connectarà, per primera vegada, Es Cubells, Cala Vedella i Cala Tarida

El Consell d’Eivissa, dins dels objectius de fomentar l’ús de l’autobús i adaptar el servei a les necessitats dels usuaris, ha posat en marxa per primera vegada la Línia 42B, un nou servei per connectar amb transport públic durant els mesos d’hivern les localitats des Cubells, Cala Vedella i Cala Tarida, al municipi de Sant Josep de sa Talaia. La consellera de Territori i Mobilitat, Pepa Marí, i l’alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, han presentat avui el nou servei, pujant a la primera expedició que ha sortit de Sant Josep en direcció as Cubells.

La consellera ha destacat que la millora del servei “era una reivindicació dels vesins d’aquestes zones de Sant Josep, que ens havia fet arribar el mateix ajuntament, i a les quals hem considerat que s’havia de donar resposta, dins dels objectius del Consell Insular de promoure el transport públic a tota l’illa”. Es tracta d’una millora per al transport públic d’hivern, que el Consell d’Eivissa vol “consolidar i ampliar”, amb la posada en marxa a partir de 2019 del Pla de transport i la nova concessió del servei públic d’autobús de l’illa d’Eivissa, segons ha explicat la consellera.

Per l’alcalde de Sant Josep la posada en marxa del servei era una reivindicació històrica: “Les vesines i vesins des Cubells feia molt que ens demanaven la posada en marxa d’aquest servei. Un servei que els ha de permetre poder realitzar tasques tan quotidianes com fer unes gestions al banc, anar al metge, a la farmàcia, o al mateix ajuntament… Moltes vegades les necessitats de nuclis que, com es Cubells, Cala Tarida i Cala Vedella, ens queden més aïllats dels centres, semblen menys importants, però ho són molt per naltros. Facilitant el transport es millora la qualitat de vida i els vesins i vesines de tot el nostre municipi han de poder tenir les mateixes condicions.”

A petició dels vesins i vesines, a més dels horaris proposats inicialment, s’incorpora un últim servei de tornada a les 13 hores, amb horari més avançat, que els permeti disposar de temps necessari per realitzar gestions a Sant Josep, com si han d’agafar alguna altra connexió.

L’objectiu és que aquesta nova línia pugui connectar aquests tres nuclis de població no només amb la localitat de Sant Josep, sinó també amb Sant Antoni la ciutat d’Eivissa, enllaçant amb les altres línies del sistema de transport públic d’Eivissa.

Aquesta millora se suma al reforç d’altres línies d’hivern del sistema de transport públic, que també ha posat en marxa el Consell d’Eivissa en els últims dies, com són la línia Sant Antoni – Sant Josep – Eivissa, amb nou servei a les 15 hores i recuperació de quatre parades a la zona de Sant Agustí, la línia de platja d’en Bossa, que passa tenir una freqüència de 30 minuts, i les línies de Puig d’en Valls i Jesús, que recuperen el recorregut circular.

Els horaris dels nous serveis d’hivern i millores de la resta de línies són els següents:

L42B Sant Josep > Es Cubells: 09.15 h

L42B Es Cubells > Sant Josep: 09.30 h

L42B Sant Josep > Cala Vedella: 09.45 h

L42B Cala Vedella > Cala Tarida > Sant Josep: 10.00 h (sortida Cala Tarida a les 10.15 h).

L42B Sant Josep > Es Cubells > Cala Vedella > Cala Tarida > Sant Josep (circular): 11 h / 12 h (sortida des Cubells a les 11.15 i 12.15 h, sortida de Cala Vedella a les 11.30 i 12.30 h i sortida de Cala Tarida a les 11.45 i 12.45 h).

L42B Sant Josep > Es Cubells > Cala Vedella > Cala Tarida: 13 h (arribada as Cubells a les 13.15 h, arribada a Cala Vedella a les 13.30 h i arribada a Cala Tarida 13.45 h, final de trajecte).

L8 (Sant Antoni > Sant Josep > Eivissa): Nou servei a les 15.00 hores a Cala de Bou i Sant Agustí. Recupera les parades de Can Pep Xica, Sa Plana, Can Cala i Can March entre les 10.00 i les 13.00 hores.

L14 Eivissa > Platja d’en Bossa: Opera amb una freqüència de pas de mitja hora.
L12A Eivissa > Can Misses > Puig d’en Valls > Jesús: Recupera el servei circular. Surt cada hora a les mitges des de la ciutat d’Eivissa.
L12B Eivissa > Talamanca > Cap Martinet > Jesús: També reprèn el recorregut circular. Surt a les hores en punt des de la ciutat d’Eivissa.

El PSOE reclama un punt verd de reciclatge per a Sant Joan

El grup municipal socialista a l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja ha presentat una moció mitjançant la qual s’insta a l’equip de govern municipal a realitzar les gestions oportunes per a la instal·lació i posada en marxa d’un punt verd o deixalleria al municipi, sol·licitant, en el cas que sigui necessari, l’ajut financer del Consell d’Eivissa.

Tenint en compte que Sant Joan és l’únic municipi d’Eivissa que no compta amb aquest tipus de servei, i que només disposa d’un servei de deixalleria mòbil un dia a la setmana als principals nuclis de població del municipi, els socialistes consideren prioritari que es posi fi a aquesta situació, que “lluny de contribuir a fomentar el reciclatge provoca la proliferació de punts negres on s’abandonen i s’acumulen tota mena de residus”.

El portaveu socialista de Sant Joan, Pep Torres ‘Peret’ ha recordat en aquest sentit que el PSOE ha denunciat en múltiples ocasions l’aparició d’abocadors incontrolats, “fins i tot en zones situades en plena natura, el que provoca una imatge molt negativa del nostre poble i de l’illa en general”.

A més, segons Torres, a aquesta situació se suma que els volums de residus sòlids urbans creixen exponencialment any rere any, “de manera que es fa imprescindible que Sant Joan compti com més aviat millor amb la seva pròpia deixalleria”. D’aquesta manera, s’evitaria que els residents haguessin de desplaçar-se a altres municipis per desfer-se d’aquells residus voluminosos com, mobles, aparells electrònics, petits enderrocs o restes de podes.

La moció proposa igualment que el futur punt verd de Sant Joan de Labritja es podria instal·lar, al solar municipal de sa Plana de Ca na Marca. Segons el PSOE, aquesta podria ser una possible ubicació, ja que es tracta d’un terreny molt cèntric, a prop de les principals zones residencials i, per tant, “facilitaria als vesins no haver de desplaçar-se a altres deixalleries de l’illa molt més allunyades”.

Sant Joan de Labritja 13 de novembre de 2018

Grup PSOE Consell d’Eivissa: notícies destacades

Millora a les línies d’autobús de platja d’en Bossa, Puig d’en Valls i Jesús

El Consell d’Eivissa ha reforçat el servei de la Línia 14 (Eivissa – Platja d’en Bossa), amb una freqüència de pas de mitja hora. El reforç de la Línia 14 respon així mateix a les peticions en aquest sentit realitzades pels residents a platja d’en Bossa, així com per l’Ajuntament d’Eivissa.

D’altra banda, les línies 12A i 12B han tornat a recuperar el servei circular per enllaçar la ciutat amb els principals nuclis de població del sud del municipi de Santa Eulària.

Així, la Línia 12A (Eivissa – Can Misses – Puig d’en Valls – Jesús) sortirà cada hora a les mitges des de Vila, realitzant el següent trajecte: Isidor Macabich – Can Misses – Puig d’en Valls – Jesús – Cap Martinet – Talamanca – Vuit d’Agost (Centre de Salut) – Isidor Macabich.

La Línia 12B (Eivissa – Talamanca – Cap Martinet – Jesús) també farà un recorregut circular, tenint la seua sortida a les hores en punt des de Vila. Les seues parades seran: Isidor Macabich – Vuit d’Agost (Centre de Salut de Vila) – Talamanca – Cap Martinet – Jesús – Puig d’en Valls – Can Misses – Av. d’Espanya – Isidor Macabich.

Subvencions al patrimoni històric per un total de 600.000 euros

El Consell Executiu del Consell d’Eivissa ha aprovat la convocatòria de les bases reguladores per a les ajudes al manteniment i la recuperació dels béns de patrimoni històric a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa per als anys 2018 i 2019.

 

Les bases de les ajudes estableixen tres modalitats: la modalitat A inclou la restauració i la conservació de béns immobles catalogats amb la màxima figura de protecció, la bé d’interès cultural (BIC), amb un total de 300.000 euros i que poden arribar a subvencionar fins al 85% del cost del projecte, amb un màxim de 150.000 euros.; la modalitat B contempla la restauració i la conservació i/o el manteniment de la resta de béns immobles integrants del patrimoni històric i cultural de l’illa d’Eivissa, i disposa de 240.000 euros, que poden arribar a cobrir el 60% de l’actuació, amb un import màxim de 40.000 euros. En el cas d’aquestes dues modalitats s’hi poden acollir les persones físiques o jurídiques, públiques (és la primera vegada que s’hi poden acollir els ajuntaments) i privades, tant si són propietàries d’aquestos béns com (per primera volta també) si no ho són, sempre que comptin amb les autoritzacions corresponents. La tercera modalitat és l’anomenada ‘Apadrina Patrimoni’, destinada a implicar en la conservació, recuperació i difusió patrimonials a la societat en general, a través de les entitats sense ànim de lucre, per al 100% d’obres o intervencions menors de fins a 7.500 euros, i que està dotada amb un total de 60.000 euros.

 

660 ajudes a estudiants

El Consell d’Eivissa ha donat a conèixer la proposta de resolució provisional de concessió o denegació de les ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2017-18. Els interessats poden consultar-la a través de la web del Consell d’Eivissa, al portal de transparència i al tauler d’anuncis de la institució. Aquest divendres 9 de novembre s’obre el termini per presentar-hi al·legacions, que acaba el dijous 22 de novembre.

En aquesta resolució provisional, pel que fa a la modalitat A de les ajudes -estudiants que cursen els seus estudis oficials de grau, d’ensenyaments artístics superiors i de cicles formatius fora de l’illa d’Eivissa, any acadèmic 2017-2018 – s’ha aprovat concedir 578 ajudes, per import màxim individual de 939,44 euros, s’han exclòs 25 sol·licituds, i s’han denegat 54.

Pel que fa a la modalitat B, ajudes a estudiants que cursen els seus estudis oficials de màster fora de l’illa d’Eivissa, any acadèmic 2017-2018, s’ha aprovat concedir 33 ajudes, per import màxim individual de 1.000 euros; s’han exclòs 3 sol·licituds i s’ha denegat una sol·licitud.

Finalment, pel que fa a la modalitat C de les ajudes – per a estudiants que cursen els seus estudis oficials de grau i de màster a l’illa d’Eivissa, any acadèmic 2017-2018 – s’han aprovat 49 ajudes, per import màxim individual de 350 €; s’han exclòs cinc sol·licituds i s’han denegat altres 13.